Jauzi edukira

Harremana

Aldundiaren Logo
 
 
 

Ikusi azkeneko aldizkaria

Informazioa

 
Hautatu aldizkariaren zati bat

Aldizkariaren aurkibidea Zk. 124
2020-ko uztailak 1, Asteazkena

55 Aurkitutako agiriak

 
 
Azkeneko aldizkaria
Igorlea / Laburpena Dokumentu osoa

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila

Bizkaiko Foru Aldundiak 2020ko ekainaren 16an egindako ohiko bilkuran hartutako erabakien laburpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 135130 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Ogasun eta Finantza Saila

8/2020 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, ekainaren 30ekoa, zeinaren bidez zuzendu egiten baitira ekainaren 16ko 7/2020 Foru Dekretu Arauemailean dauden akatsak. Foru-dekretu arauemaile horren bidez, egokitzeko tributu-neurriak sartzen dira sozietateen gaineko zergan, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergan, ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauan, COVID-19a dela-eta.
Ikus PDF formatua - Pdf 141747 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako saila

Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako foru diputatuaren 1699/2020 FORU AGINDUA, ekainaren 22koa, zeinaren bidez ebazten baita hasiera ematea desjabetze-expedienteari eta egunak zehaztea «N-636 errepidearen 35+800 eta 36+620 k.p.en arteko tartean, Elorrion, hirugarren errei bat ezartzeko Proiektuak» ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aurreko aktak egiteko.
Ikus PDF formatua - Pdf 188220 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Aulestiko Udala

Diru-laguntzen deialdia autonomo eta mikroenpresentzako, COVID-19ak eragindako ondorio ekonomikoak arintzeko.
Ikus PDF formatua - Pdf 220087 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Aulestiko Udala

2019. urteko Kontu Orokorra.
Ikus PDF formatua - Pdf 89035 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Barrikako Udala

Behin betiko onartzea Kreditu Gehigarrien 3/2020/2 espedientea.
Ikus PDF formatua - Pdf 95214 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Basauriko Udala

Udalbatzaren 2019ko azaroaren 28ko erabaki bidez hasitako espedientea largestea. Espediente horren xedea zen ofizioz berrikustea Basauriko Udaleko langileen lan-baldintzak arautzen dituen Hitzarmen Erregulatzailearen artikulu batzuk, lan-baldintza onuragarriagoak eta Giza Baliabideen Plan Estrategikoa.
Ikus PDF formatua - Pdf 102331 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bilboko Udala

Iragarkia, Bilboko Udalarena, Bilboko Gobernu Batzordeak 2020ko ekainaren 17an hartutako erabakiari buruzkoa. Erabaki horren bidez aldatu egin da Bilboko gobernu batzordeak 2012ko urriaren 31n onartu zuen udaleko lanpostuen zerrenda.
Ikus PDF formatua - Pdf 455574 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Derioko Udala

Lanpostuen Zerrendaren aldaketaren onarpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 225252 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Derioko Udala

Derioko merkataritza-, ostalaritza- eta enpresa-jarduera sustatzeko erosketa-bonuak diruz laguntzeko oinarri arautzaileak. Derio Martxan 2020 kanpaina.
Ikus PDF formatua - Pdf 257461 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Durangoko Udala

2020rako Durangoko Udalaren eta bere erakunde autonomoen Plantilla Organikoaren aldaketa onartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 95849 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Durangoko Udala

Durango Kirolak Erakunde Autonomoaren Estatutuak aldatzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 90882 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Durangoko Udala

Bartolome Ertzilla Musika Eskola eta Kontserbatorio Profesionala Erakunde Autonomoaren Estatutuak aldatzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 91723 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Durangoko Udala

Durangoko Euskaltegia Erakunde Autonomoaren Estatutuak aldatzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 92857 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Durangoko Udala

Astarloa Kulturgintza Erakunde Autonomoaren Estatutuak aldatzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 92713 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Erandioko Udala

2020ko Udal Aurrekontu Orokorraren 5 zenbakiko kreditu-aldaketa onestea.
Ikus PDF formatua - Pdf 95735 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Fruizko Udala

2020 urterako Aurrekontu Orokorraren behin-betiko onarpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 137283 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Gatikako Udala

1/2020 Kreditu Gehigarrien behin betiko onarpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 92030 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Getxoko Udala

2020ko ekainaren 15ean Getxoko Udalak sinatutako 2021/2020 Dekretuaren laburpena, non Getxo udalerrian gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzeko jardueretarako diru-laguntzak emateko oinarriak 2020 urtean onarzten diren. 2.Lerroa: Emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko proiektuak. BDNS (Identif.): 510747.
Ikus PDF formatua - Pdf 102715 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Getxoko Udala

2020ko ekainaren 15ean Getxoko Udalak sinatutako 2021/2020 Dekretuaren laburpena, non Getxo udalerrian gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzeko jardueretarako diru-laguntzak emateko oinarriak 2020 urtean onarzten diren. 1go lerroa: Getxoko emakumeen elkarteen jarduera arruntaren funtzionamendu edota mantentzea. BDNS (Identif.): 510743.
Ikus PDF formatua - Pdf 102811 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Igorreko Udala

2020ko Aurrekontuko 2. Kreditu aldaketa.
Ikus PDF formatua - Pdf 89666 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Larrabetzuko Udala

Ez-ohiko premiazko laguntzen zuzentarauak jasotzen dituen Ordenantza, COVID-19k txikikazko merkataritzan, ostalaritza-establezimenduetan eta autonomoetan duen eragin ekonomikoari aurre egiteko.
Ikus PDF formatua - Pdf 94544 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Mungiako Udala

Bake Epaileraren titularra eta ordezkoaren izendapena
Ikus PDF formatua - Pdf 92580 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Ugao-Miraballeseko Udala

Jaiaretorako jarduera sailkatuaren lizentzia jendaurrean jartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 90235 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Urdulizko Udala

Udalaren luzatutako Aurrekontuaren barruan, kreditu gehigarrien modalitatean, 4/2020 espedientea, behin betiko onartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 94691 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Urdulizko Udala

Udalaren luzatutako Aurrekontuaren barruan, kreditu gehigarrien modalitatean, 8/2020 espedientea, behin betiko onartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 96612 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Trapagarango Udala

2019-2023ko Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren onarpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 457613 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Zaldibarko Udala

Presazko deialdiaren oinarriak dirulaguntzak emoteko Zaldibarko udalerrian erroldatutako txikizkako merkataritzako, ostalaritzako, eta jatetxe-arloko establezimenduei, zerbitzu jarduerei eta autonomoei, COVID-19 birusaren bilakaeraren ondorioz sortutako egoerak arintzeko.
Ikus PDF formatua - Pdf 342903 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Zaratamoko Udala

Iragarkia, prozedura irekiaren bidez esleitzeko lizitazioari buruzkoa, udal jabegoko «Tabernazarra» izeneko ondasun higiezina alokatzeko.
Ikus PDF formatua - Pdf 137126 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bilbao Ekintza, E.P.E.L.

Bilbao Ekintza, EPELko Administrazio Kontseiluaren 2020ko ekainaren 19ko erabakiaren pasartea, ETE, mikroenpresa eta autonomoentzako COVIDa prebenitzeko gastu eta inbertsioetarako laguntza ekonomiko zuzenak eskuratzeko deialdia egiten dueña. BDNS (Identif.): 512691.
Ikus PDF formatua - Pdf 144991 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bilboko Berregokipenerako Hirigintza Elkartea, S.A.(Surbisa)

Bilboko Etxebizitzen Renove Planaren oinarri arautzaileak.
Ikus PDF formatua - Pdf 385534 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bilboko Berregokipenerako Hirigintza Elkartea, S.A.(Surbisa)

Bilboko Berregokipenerako Hirigintza Elkarte SURBISAko Presidentearen 2020ko ekainaren 22ko Erabakiaren laburpena, zeinen bidez Bilboko etxebizitzetan eraberritze lanak egiteko Bilboko Etxebizitzen Renove Planeko diru-laguntzetarako deialdia egiten den. BDNS (Identif.): 512532.
Ikus PDF formatua - Pdf 104531 Kb

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa

Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Agindua, 2020ko ekainaren 19koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako Sailburuarena, Bilboko Berastegi kaleko 5. zenbakian dagoen eraikina eta beheko solairuan dagoen Iruña Kafea babes ertaineko kultura-ondasun deklaratzen dituena, monumentu kategoriarekin.
Ikus PDF formatua - Pdf 1119279 Kb

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa

Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Ebazpena, 2020ko ekainaren 19koa, Kulturako Sailburuordearena. Horren bidez, hasiera ematen zaio Zallako (Bizkaia) Bolunburuko Esparruko Herrixka Gotortua babes bereziko kultura-ondasun deklaratzeko espedienteari, Gune Arkeologikoaren kategorian, eta espedientea Jendaurrean eta interesdunen Entzunaldipean jartzen da.
Ikus PDF formatua - Pdf 636135 Kb

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa

Lana eta Justizia Saila

Ebazpena, 2020ko ekainak 23koa, Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko Lurralde Ordezkariarena, zeinaren bidez agintzen baita Ugaoko Merkatarien Elkartea - Asociación de Comerciantes de Ugao (Ume-Acu) elkartearen estatutuak aldatzeko dokumentazioa gordailuztea.
Ikus PDF formatua - Pdf 140595 Kb

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa

Ur Agentzia

Iurretako (Bizkaia) udalerrian sortutako hondakin urak isurtzeko baimen eskaera kutsadura murrizteko programa baten arabera (V-48-01217/VDP-B-2019-0050).
Ikus PDF formatua - Pdf 101240 Kb

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa

Herri-Kontuen Euskal Epaitegia

Erabakia, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2020ko otsailaren 27ko bilkuran hartua 10.000 bizktanletik gorako EAEko udalek ingurumen gaietan gauzatutako ekintzen gaineko 2017ko txostena, behin betiko onesten dueña.
Ikus PDF formatua - Pdf 924939 Kb

Justizi Administrazioa

Bizkaiko Lurralde Historikoko Hauteskunde Batzordea

Bizkaiko Lurralde Historikoko Hauteskunde Batzordearen behin betiko eraketa.
Ikus PDF formatua - Pdf 93425 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Eskualdeko Hauteskunde Batzordea

Betiko konstituzioa.
Ikus PDF formatua - Pdf 92893 Kb

Justizi Administrazioa

Durangoko Eskualdeko Hauteskunde Batzordea

Hauteskunde Batzordea behin betiko eratzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 92545 Kb

Justizi Administrazioa

Gernika-Lumoko Eskualdeko Hauteskunde Batzordea

Gernika-Lumo Eskualdeko Hauteskunde-Batzordea. Betiko konstituzioa.
Ikus PDF formatua - Pdf 94084 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 3. Epaitegia (Bizkaia)

1015/2019 Lan-arlokoa. arrunta.
Ikus PDF formatua - Pdf 95011 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 4. Epaitegia (Bizkaia)

83/2019 Betearazpeneko pieza.
Ikus PDF formatua - Pdf 96111 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 5. Epaitegia (Bizkaia)

218/2020 Lan-arlokoa. arrunta.
Ikus PDF formatua - Pdf 93732 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 5. Epaitegia (Bizkaia)

277/2019 Kaleratzeak.
Ikus PDF formatua - Pdf 93195 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 7. Epaitegia (Bizkaia)

835/2019 Kaleratzeak.
Ikus PDF formatua - Pdf 95388 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 7. Epaitegia (Bizkaia)

272/2020 Kaleratzeak.
Ikus PDF formatua - Pdf 93484 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 8. Epaitegia (Bizkaia)

643/2019 Kaleratzeak.
Ikus PDF formatua - Pdf 95738 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 8. Epaitegia (Bizkaia)

969/2018 Lan-arlokoa. arrunta.
Ikus PDF formatua - Pdf 94786 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 9. Epaitegia (Bizkaia)

808/2019 Kaleratzeak.
Ikus PDF formatua - Pdf 93815 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 11. Epaitegia (Bizkaia)

182/2020 Kaleratzeak.
Ikus PDF formatua - Pdf 93930 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Instrukzioko 3. Epaitegia (Bizkaia)

Delitu arinei buruzko berehalako judizioa 328/2020.
Ikus PDF formatua - Pdf 94658 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Instrukzioko 6. Epaitegia (Bizkaia)

Delitu arinei buruzko berehalako judizioa 244/2020.
Ikus PDF formatua - Pdf 94225 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Instrukzioko 7. Epaitegia (Bizkaia)

Delitu arinei buruzko judizioa 755/2019.
Ikus PDF formatua - Pdf 96196 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Instrukzioko 8. Epaitegia (Bizkaia)

Delitu arinei buruzko judizioa 1536/2019.
Ikus PDF formatua - Pdf 96606 Kb
 
 
 
 

Fitxategi hauek ikusteko Adobe Reader doako programa behar da.


 
 
 
 

© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia