Jauzi edukira

Harremana

Aldundiaren Logo
 
 
 

Ikusi azkeneko aldizkaria

Informazioa

 
Hautatu aldizkariaren zati bat

Aldizkariaren aurkibidea Zk.208
2020-ko urriak 29, Osteguna

35Aurkitutako agiriak

 
 
Azkeneko aldizkaria
Igorlea / Laburpena Dokumentu osoa

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Bizkaiko Batzar Nagusiak

2020ko ekainaren 10eko Osoko Batzarrean hartutako Erabagia, zeinen bidez berretsi egiten dan COVID-19ari aurre egiteko balio erantsiaren gaineko zergan eta zerga berezietan presazko neurriak hartzen dituen maiatzaren 5eko 5/2020 Foru Dekretu Arauemailea.
Ikus PDF formatua - Pdf 95062 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila

Udal Harremanen eta Larrialdien zuzendari nagusiaren iragarkia, Arrieta-Errigoitiko Udalen Elkartzeko Idazkaritza-Kontuhartzailetza lanpostua dela-eta gaikuntza nazionala duten toki administrazioko funtzionarioentzat gordetako lanpostuak betetzeari buruzkoa.
Ikus PDF formatua - Pdf 94222 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuaren 7416/2020 FORU AGINDUA, urriaren 23koa. Honen bidez, 2020ko Lehiaketa Arrunta ebazten da eta nazio mailako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen behin betiko izendapenak egiten dira.
Ikus PDF formatua - Pdf 227160 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Euskara, Kultura eta Kirol Saila

Euskera, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 2047/2020 FORU AGINDUA, urriaren 18koa, 2020. urtean Lurralde Historikoan 2020ko ekitaldian aisia eta astialdiko koordinazio-egiturak mantentzeko diru-laguntza foralen oinarri arautzaileak eta deialdia ebazten duena.
Ikus PDF formatua - Pdf 145149 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Ogasun eta Finantza Saila

Erabakia, urriaren 6ko 10/2020 Foru Dekretu Arauemailearen 6. artikuluaren bigarren paragrafoan euskarazko testuko oker bat zuzentzeari buruzkoa. foru-dekretu arauemaile horren bidez, COVID-19a dela eta presazko tributu-neurri osagarriak hartzen dira zergei buruzko foru arau orokorrean, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, sozietateen gaineko zergan, ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan eta makina edo aparatu automatikoak erabiliz egiten den jokoaren gaineko tributuan.
Ikus PDF formatua - Pdf 100819 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Abadiñoko Udala

Idazkari lanpostu huts bat txanda librean eta oposizio-lehiaketa bidez beteko duen funtzionario bat aukeratzeko oinarriak.
Ikus PDF formatua - Pdf 538260 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Abadiñoko Udala

2020ko 3. hiruhilekoari dagokion hiri-hondakin solidoen bilketa eta estolderia zerbitzuak emateagatik jaulkitako udal-tasen zergapekoen Erroldaren erakustaldia.
Ikus PDF formatua - Pdf 92856 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Berrizko Udala

2020-39071 Alkatetza Dekretua, Epaimahai kalifikatzailearen kide izendapena, zerbitzu anitzeko langile kategoriako lan-kontratuko langileak aldi baterako kontratatzeko.
Ikus PDF formatua - Pdf 97461 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bilboko Udala

Iragarkia, Bilboko Udalarena, Administrazioarekiko Auzietarako Bilboko 5. Epaitegiko 159/2020 zenbakidun errekurtsoan (prozedura laburtua) agertu nahi dutenentzako deiari buruzkoa.
Ikus PDF formatua - Pdf 95444 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Durangoko Udala

2020ko urriaren 20ko 2020/1857 Ebazpenaren laburpena, 2020.urtean Durangon Taxi Laguna zerbitzua erabiltzeko diru-laguntza jasotzeko deialdia. BDNS (Identif.): 529160.
Ikus PDF formatua - Pdf 105962 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Gernika-Lumoko Udala

Gernika-Lumoko Udaleko karrerako funtzionarioa izendatzea, Gernika-Lumoko Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako Agente gisa.
Ikus PDF formatua - Pdf 92082 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Lekeitioko Udala

2020ko tasen Errolden onespena eta jendaurrean jartzea (ibilgailuen pasabidea, toldo eta terrazak).
Ikus PDF formatua - Pdf 98419 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Orozkoko Udala

2021. urterako ordenantza fiskalen aldaketa hasieraz onartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 136967 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Sestaoko Udala

2020ko urriaren 20ko Dekretua 2020ko urriaren 24ko datan ezkontza egiteko.
Ikus PDF formatua - Pdf 92002 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Sopuertako Udala

Enpresa- eta inbertsio-proiektuak sortu eta abian jartzeko dirulaguntzak esleitzeko oinarriak eta deialdia. 2020 ekitaldia.
Ikus PDF formatua - Pdf 553999 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Sopuertako Udala

Besteren kontura lan egiteko langileak kontratatzeko dirulaguntzen deialdiaren prozedura araupetzen duten oinarriak. 2020 ekitaldia.
Ikus PDF formatua - Pdf 874148 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Getxoko Kultur Etxea Tokiko Erakunde Autonomoa

Kultura sormenerako dirulaguntzak emateko deialdia arautzen duten berariazko oinarriak.
Ikus PDF formatua - Pdf 381746 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Getxoko Kultur Etxea Tokiko Erakunde Autonomoa

Kultura sormenerako dirulaguntzak emateko deialdia arautzen duten berariazko oinarriak eta deialdiaren laburpena. BDNS (Identif.): 529292
Ikus PDF formatua - Pdf 100692 Kb

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa

Lan eta Enplegu saila

Erabakia Lan eta Enplegu saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko Lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da Ineos Sulphur Chemicals Sain, S.L.U. enpresaren Hitzarmen Kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea 48003712011992).
Ikus PDF formatua - Pdf 863289 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 1. Epaitegia (Bizkaia)

197/2019 Lan-arlokoa. arrunta.
Ikus PDF formatua - Pdf 93795 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 1. Epaitegia (Bizkaia)

Social ordinario 722/2019.
Ikus PDF formatua - Pdf 97411 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 2. Epaitegia (Bizkaia)

121/2020 Kaleratzeak.
Ikus PDF formatua - Pdf 93166 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 3. Epaitegia (Bizkaia)

385/2020 kaleratzeak.
Ikus PDF formatua - Pdf 95863 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 4. Epaitegia (Bizkaia)

268/2020 kaleratzeak.
Ikus PDF formatua - Pdf 95419 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 5. Epaitegia (Bizkaia)

252/2020 Kaleratzeak.
Ikus PDF formatua - Pdf 93378 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 5. Epaitegia (Bizkaia)

52/2020 Betearazpeneko pieza.
Ikus PDF formatua - Pdf 93306 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 7. Epaitegia (Bizkaia)

529/2020 Kaleratzeak.
Ikus PDF formatua - Pdf 94890 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 7. Epaitegia (Bizkaia)

503/2020 Kaleratzeak.
Ikus PDF formatua - Pdf 94852 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 8. Epaitegia (Bizkaia)

503/2018 Gizarte-Segurantza. Lan-istripuak.
Ikus PDF formatua - Pdf 95924 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 8. Epaitegia (Bizkaia)

Despidos 91/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 97037 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 9. Epaitegia (Bizkaia)

17/2020 Betearazpeneko pieza.
Ikus PDF formatua - Pdf 93585 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 10. Epaitegia (Bizkaia)

703/2019 Gizarte Segurantza.
Ikus PDF formatua - Pdf 95677 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 10. Epaitegia (Bizkaia)

577/2019 Lan-arlokoa. arrunta.
Ikus PDF formatua - Pdf 93957 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 10. Epaitegia (Bizkaia)

128/2019 Betearazpeneko pieza.
Ikus PDF formatua - Pdf 95165 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 11. Epaitegia (Bizkaia)

423/2020 kaleratzeak.
Ikus PDF formatua - Pdf 93614 Kb
 
 
 
 

Fitxategi hauek ikusteko Adobe Reader doako programa behar da.


 
 
 
 

© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia