Logo de la Diputación

Hemen zaude

Prozedura, izapideak eta zerbitzuak

Mendekotasun-egoera aitortzeko edo berrikusteko prozedura
  • Aurkezpen epea zabalik Aurkezpen epea zabalik
  • GIZARTE EKINTZA SAILA - MENDETASUNAREN EBALUAZIORAKO ETA ORIENTAZIORAKO ATALA

Izapide daiteke

Elektronikoki

Aurkezpen telematikoa, honakoaren bitartez:BFAren egoitza elektronikoa

Presentzialki

Dagozkion inprimakiak inprimatuz eta betez eta horretarako prestatutako aurkezteko lekuetan aurkeztuz.oharra !

Xedea

Mendekotasun-egoera aitortzea eskatzen duten pertsonei; horrez gainera, Bizkaiko Lurralde Historikoan mendekotasunari laguntzeko sistemaren zerbitzu eta prestazioetarako eskubidea aitortzea.


Hartzaileak

Pertsona fisikoak


Kudeaketa organoa

BESTELAKOAK - Eskatzen duen pertsona erroldatuta dauden udalerriko oinarrizko gizarte-zerbitzua


GIZARTE EKINTZA SAILA
MENDETASUNAREN EBALUAZIORAKO ETA ORIENTAZIORAKO ATALA


Hartzaileek bete beharreko baldintzak

ONURADUNEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK

DATA155-PERSONAS DESTINATARIAS REQUISITOS VALORAC DEPENDENC_EU.doc


Onetsitako identifikazio-sistemak

Izenperen B@K Q , Ziurtagiri elektronikoa

Lotutako prozedurak

Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak

Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzetan aldi baterako egonaldia

Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzetan egonaldi iraunkorrak

Mendekotasuna duten pertsonentzako egoitzetan aldi baterako egonaldia

Mendekotasuna duten pertsonentzako egoitzetan egonaldi iraunkorrak

Egoitza-unitate soziosanitarioetako laguntza-zerbitzua

Familien barruko zaintzetarako prestazio ekonomikoa

Zerbitzuari lotutako prestazioaren ordainketa

Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa

GIZATEK:Besteren beharra duten edo urritasunen bat duten pertsonei laguntzeko produktuak eskuratzeko diru-laguntzak.