Logo de la Diputación

Hemen zaude

Prozedura, izapideak eta zerbitzuak

Arreta goiztiarraren arloko esku-hartze soziala (6 urtetik beherakoak)
  • Aurkezpen epea zabalik Aurkezpen epea zabalik
  • GIZARTE EKINTZA SAILA - EBALUAZIO ETA ORIENTAZIO ZERBITZUA

Izapide daiteke

Elektronikoki

Aurkezpen telematikoa, honakoaren bitartez:BFAren egoitza elektronikoa

Presentzialki

Dagozkion inprimakiak inprimatuz eta betez eta horretarako prestatutako aurkezteko lekuetan aurkeztuz.oharra !

Xedea

Arreta goiztiarreko zerbitzua, haurren garapeneko zentro edo kabinete baimenduekin itunduta, garapenean nahasmenduak dituzten edo halakoak izateko arriskuan dauden 0 eta 6 urte bitarteko umeei.


Hartzaileak

Pertsona fisikoak


Kudeaketa organoa

GIZARTE EKINTZA SAILA
EBALUAZIO ETA ORIENTAZIO ZERBITZUA


Informazio osagarria jarduera zerbitzuak

Egoitza elektronikoan izapideak nola egin

INSTRUKZIO ESKULIBURUA_EU.pdf


Hartzaileek bete beharreko baldintzak

1. 0 eta 6 urte arteko adiña izatea.

2. Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta egotea.

3. Garapenaren trastorno fisikoa, psikikoa edo zentzumenezkoa diagnostikatuta izatea, edo trastorno hori izateko arriskuan egotea, prematuritatea, sortzetiko nahasmenduak edo bestelako kausak direla medio.

4. Arreta goiztiarreko zerbitzuak behar izatea dagokion Lurralde Historikoko Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldeak (AGBT) egindako balorazioaren arabera.


Onetsitako identifikazio-sistemak

Izenperen B@K Q , Ziurtagiri elektronikoa

Lotutako prozedurak

Mendekotasun-egoera aitortzeko edo berrikusteko prozedura

Desgaitasunaren egoera onartzea